Oddaja povpraševanja

Pomoč uporabnikom

Našim kupcem želimo nuditi čim boljšo podporo in pomoč pri delu s kompleti za registracijo delovnega časa, v njihovi celotni življenjski dobi. Po izteku garancijskega roka kupci lahko z nami sklenejo pogodbo za pomoč pri delu s programsko opremo za evidenco delovnega časa.

Naše pogodbene stranke dobijo na ta način poleg pravice do prednostne obravnave tudi pravico do določenega števila ur pomoči z oddaljenim dostopom s pomočjo programa TeamViewer.

Podpis takšnih pogodb ni omejen le na nove kupce kompletov za registracijo, ampak so na voljo tudi lastnikom že obstoječih.

Zahtevajte ponudbo